Voorbereiding financieringsverzoek belangrijker en complexer dan voorheen

16 december 2021 | Blog, Inspiratie

Bron: NL Groeit

In een ideale situatie is het verkrijgen van de juiste financiering een middel om jouw strategie en ambities te realiseren. Helaas is het bij veel ondernemers vooral een belemmerende factor waar ze elk jaar veel tijd aan kwijt zijn. Meile Salverda van Lindenaar & Co Corporate Finance gaat in dit artikel in op het veranderende financieringslandschap en hoe jij als ondernemer de meest passende financieringsoplossing verkrijgt.

Groei is iets moois, maar niet enkel een luxe aangezien het veel aandacht en tijd vergt van de onderneming om de groeikansen maximaal te blijven benutten. Denk hierbij aan het creëren van commerciële kansen bij klanten, aantrekken en behouden van getalenteerd personeel en verbetering van producten en/of services. Ook het verkrijgen van voldoende financiering om de groei mogelijk te blijven maken is voor veel groeiondernemers een uitdaging. Zeker om financiering aan te trekken tegen goede voorwaarden die voldoende ruimte laten om te blijven ondernemen en groeien. Hieronder behandelen we kort een tweetal redenen waarom het lastiger geworden is je groei te financieren.

Veranderend financieringslandschap

Voor de kredietcrisis domineerde de Nederlandse banken de markt van bedrijfsfinanciering. Sindsdien zijn zij door stringentere regelgeving en risicomanagement terughoudender geworden en kunnen zij – zelfs indien zij enthousiast zijn over een bedrijf – maar tot zo’n €25 miljoen lenen. Voor grotere bedragen kwam de oplossing van zogenaamde club deals, financiering van meerdere banken op dezelfde voorwaarden. Sinds de COVID-19 pandemie blijkt ook deze markt minder goed te functioneren. Sommige banken proberen de samenwerking aan te gaan met vermogensbeheerders die ‘stil’ participeren in de bedrijfsfinanciering. Dit komt maar beperkt van de grond. Het gat wat overblijft wordt met name opgevuld door nieuw toegetreden alternatieve financiers. Of het nu gaat om werkkapitaalfinanciering of een totale herfinanciering, voor elke behoefte is er wat te kiezen. Op dit moment is de financieringsvorm die het hardste groeit afkomstig van private schuldfondsen (ook wel ‘private debt’ of ‘direct lending’ genoemd). De middelen van dergelijke fondsen zijn veelal afkomstig van grote vermogensbeheerders die gezien de onzekere aandelenmarkten en lage rentestanden, alternatieve manieren zoeken om rendement te maken. Daartoe zijn fondsen opgericht die beheerd worden door professionele teams, afkomstig van banken of investeringsmaatschappijen. Vooral voor bedrijven met een operationeel resultaat van enkele miljoenen is dit een bijzonder interessante markt om snelle groei te financieren. In dit segment verliezen banken logischerwijs marktaandeel, aangezien zij niet meekunnen in snelheid van schakelen, financieringsniveaus en geboden flexibiliteit.

Belang van een gedegen financieringsverzoek met analyse van de onderneming

’Schoenmaker, blijf bij je leest’, een gezegde dat iedereen kent. Helaas zijn er veel ondernemers die denken dat het winnen van klanten, uitbouwen van een propositie en aantrekken van personeel niet veel verschilt van het overtuigen van een financier. In de basis is een financier een partij, die een beperkt rendement krijgt voor haar uitzettingen en dus primair gefocust is op het beperken van risico’s, zodat de kans op terugbetaling het grootst is. Een wezenlijk ander perspectief dan het kans-perspectief van een ondernemer/directeur. Dit is de voornaamste reden waarom financieringsverzoeken van groeiondernemers vaak niet (optimaal) worden ingevuld. Om dit hiaat in zienswijze te overbruggen helpt het om van buitenaf de onderneming door te laten lichten en een financieringsverzoek te formuleren in de taal die financiers spreken. Denk hierbij aan een diepgaande analyse van financiële trends in de historische cijfers, maar ook toekomstige verwachtingen. Daarnaast is het van belang om de effecten van investeringen en groei zo te presenteren dat het de financierbaarheid vergroot. Ook helpt het proactief de risico’s van de onderneming en op welke wijze deze zijn gemitigeerd te verwerken in het verzoek. Dit is wezenlijk anders dan de wijze waarop voorheen financiering te krijgen was, waarbij de ondernemer met drie jaarrekeningen onder de arm en een budget voor het komende jaar tientallen miljoenen kon ophalen. Daarnaast loont het om meerdere financiers aan te schrijven en zo een competitief proces te runnen. Dit vergroot de kansen op gunstige voorwaarden en de laagste rentelasten.

Kortom, voorbereiding van het financieringsverzoek is veel belangrijker en complexer dan voorheen. Zeker als je als ondernemer wat te kiezen wilt hebben. Mocht je zelf binnenkort additionele financiering nodig hebben, begin op tijd en denk proactief na over wat een financier wil weten. Wil je meer weten over deze trends in de financieringsmarkt, of wil je sparren over de verschillende financieringsopties? Wij denken, samen met de andere partners van NLGroeit, graag vrijblijvend met je mee

Mijn advies aan groeiondernemers is om hun financieringsverzoek goed voor te bereiden, aangezien een goed voorbereid en geleid financieringstraject resulteert in de beste oplossing. Uiteindelijk moet een financiering een middel zijn om jouw strategie en ambities te realiseren en niet, zoals bij veel ondernemers, een belemmerende factor zijn waar je elk jaar veel tijd aan kwijt bent.

Deze bijdrage is geschreven door Meile Salverda, partner bij Lindenaar & Co Corporate Finance. Lindenaar & Co is gespecialiseerd in M&A en Debt Advisory. Zij helpen groeiondernemers bij het vinden van financiering en investeerders, om zo de ambities van de ondernemer te ondersteunen. 

 

Meer nieuws van GorkumNext

NextUpdate

Wil jij je eigen ondernemerskwaliteiten verder ontwikkelen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte met nieuws en activiteiten!

Ik ga akkoord

NextPartners