Maak jij winst of verlies volgend jaar?

Maak jij winst of verlies volgend jaar?

29 november 2021 | Blog

Wil je alvast weten of je winst of verlies gaat maken komend jaar dan kun je diverse inzichten opstellen. Vertaal jouw ambitie in financiële getallen. Stel diverse begrotingen op waarmee je de verwachte kosten en omzet overzichtelijk maakt. Zo kom je minder snel voor verrassingen te staan en kun je bijsturen gedurende het jaar, als ondernemer heb je immers wisselende inkomsten.

Hoeveel omzet heb je nodig om quitte te draaien? Kun je dit jaar die extra medewerker aannemen of meer tijd vrij spelen voor andere projecten?

Je hoeft geen accountant te zijn om een begroting op te stellen, begin met het opschrijven van je “gut” feeling, neem de resultaten van vorig jaar door en leg deze over elkaar heen. Is er een financieel plan nodig voor een investeringspartij zoals de bank, leg dan altijd je begrotingen voor aan een accountant.

Drie begrotingen die je verder helpen

 1. Exploitatie begroting

Bereken hoe rendabel je bedrijf is. De exploitatiebegroting is een begroting van de winst- en verlies rekening. Begin met het bepalen van de omzet voor volgend jaar. Daarna bereken je de directe inkoopkosten, deze kosten zijn variabel en direct afhankelijk van de groei of daling van de omzet. Vervolgens bepaal je alle zakelijke kosten zoals de personeelskosten, verkoopkosten, autokosten, kantoorkosten etc. Alles onderaan de streep wordt verminderd met de belasting (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting).

 • Let op alle bedragen zijn excl. Btw.

62% van de Mkb’ers heeft te maken met een financieel ongewenste situatie en dit is grotendeels te wijden aan de korte termijn visie. Slechts 25% van de Mkb’ers geeft aan de lange termijn visie te prognosticeren (1)

 1. Investeringsbegroting

De bedrijfsmiddelen die je de komende jaren nodig hebt vragen een financiële investering en brengen kosten met zich mee, leg deze vast in een investeringsbegroting. Denk aan investeringen zoals een laptop, werkruimte, auto maar ook een website, notariskosten, marktonderzoek en voorraden.

 • Fiscaal wordt een aankoopbedrag van boven de 450 euro met een meerjarig voordeel gezien als investering.
 1. Liquiditeitsbegroting

Stuur je vandaag een factuur van €1.000 euro ontvang je niet direct €1.000 euro om netto uit te geven. De liquiditeitsbegroting volgt de geldstromen in je bedrijf. Je berekent hoeveel geld er op de bank staat na de inkomsten en uitgaven van de investerings- en exploitatie begroting. Dit is een onmisbaar inzicht om te weten of er genoeg geld is om de rekeningen te betalen en wanneer het slim is om die nieuwe laptop te kopen.

 • Maak een begroting per maand en houd rekening met betaaltermijnen en vakanties.

Tips & voorbeelden:

 • Neem de tijd om je ambities voor het volgend jaar op te schrijven: hoe ziet jouw bedrijf er over 1, 2 of 5 jaar uit?
 • Investeer in je basis financiële kennis. Als ondernemer krijg je te maken met wisselende inkomsten en dit vraagt een adequate reactie op veranderingen en inzichten op lange en korte termijn op je bedrijfsportemonnee. Begrijp de winst- en verliesrekening, balans en andere financiële rapportages.
 • Maak je een financieel plan voor startkapitaal vul de bovenstaande 3 begrotingen aan met financieringsbegroting en privé begroting.
 • Je kunt software gebruiken of gewoon pen en papier. Bij software kun je denken aan Excel (download je huidige winst& verlies rekening in Excel en vul deze aan voor komend jaar), je boekhoudsoftware of specifieke software zoals visionplanner.
 • Er staan vele voorbeelden op internet kijk eens op: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/geldzaken-voor-starters/begroten/

Ondernemen doe je niet alleen. Heb je hulp nodig schakel een expert in op financieel gebied of vind jouw mentor bij GorkumNext (https://gorkumnext.nl/aanmelden/)

 Grip op de tent: ondernemers over hun financiële inzicht / M. Lentz, D. Smetsers, E. Vergeer en M. Grotenhuis. – Kamer van Koophandel, 2016.

Auteur: Alice Visser