Gorkum Next ontvangt delegatie uit Burkina Faso

Gorkum Next ontvangt delegatie uit Burkina Faso

12 september 2022 | Nieuws

Op 2 september heeft er een uitwisseling plaatsgevonden tussen Gorkum Next en een delegatie van Woord en Daad uit Burkina Faso.
Onderwerp: hoe vergroot je de kansen van jonge startende ondernemingen en wat kunnen we van elkaar leren.

Ook al zijn de verschillen groot tussen een land als Nederland en Burkina Faso, wat we gemeen hebben is de ambitie om starters een goede push te geven naar een succesvolle onderneming. Luisteren  naar de ambitie van de jonge ondernemer, het koppelen aan een ervaren mentor, hulp bij verdienmodel en geldstroom, prikkelen om vanuit de juiste motivatie te blijven ondernemen zijn enkele onderwerpen die op tafel kwamen.

Waardevol om vanuit Gorkum Next ervaringen en inzichten te kunnen delen met een goed initiatief als Woord en Daad.