Bepaal met deze tips de richting van jouw bedrijf!

Bepaal met deze tips de richting van jouw bedrijf!

23 december 2021 | Blog

Ondernemerschap is in trek. Steeds meer mensen zijn entrepreneur of willen dat graag worden. Het wordt wel moeilijker om je te onderscheiden van de concurrentie. Sommige ondernemers blijken  heel succesvol. Hoe doen ze dat? Hieronder vind je 5 tips die grote ondernemers onderscheiden van de rest.

1. Schat tijd op waar­de

We kennen doorgaans waarde toe aan dingen die we kunnen zien, horen, proeven, voelen of ruiken. We koesteren geld, spullen, lunches. Zelfs apps en websites vallen in deze categorie. Tijd hoort blijkbaar niet in het rijtje thuis, want waarom zouden we ons dan voortdurend in betekenisloze conversaties en vergaderingen storten?

Succesvolle ondernemers weten dat tijd hun meest waardevolle bezit is. Bij een startup gaat het aangetrokken kapitaal vooral op aan salarissen (en dus tijd). De ingekochte tijd van de medewerkers geeft de mogelijkheid om een product of dienst te ontwikkelen, te perfectioneren of de juiste relaties te bouwen. Ondernemingen die hun tijd niet strak waarderen en budgetteren, zullen het in veel gevallen niet redden. Wie tijd op waarde schat, focust vanzelf op de juiste zaken.

2. Stap uit je com­fort­zo­ne

Zowel op het werk als in het privéleven geldt: je groeit alleen wanneer je buiten je comfortzones durft te treden. Comfortzones zijn niet verkeerd. Ze waarschuwen voor situaties die potentieel pijnlijk, gênant of gevaarlijk zijn. Ja, de comfortzone voelt comfortabel, maar een evenwichtige situatie leidt vaak niet tot succes.

Buiten je comfortzone heb je toegang tot nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld een innovatief businessmodel, een spannende maar kansrijke pitch, of het tonen van vertrouwen tegenover medewerkers, partners en klanten. Uit onderzoek blijft dat de belangrijkste succesfactor bij ondernemerschap het durven nemen van risico’s is. Succesvolle ondernemers beseffen dat ze elke dag iets oncomfortabels moeten doen om verder te komen.

3. Ver­vul een be­hoef­te

Ondernemerschap is geen doel op zich, maar draait om het op efficiënte en effectieve wijze vervullen van een behoefte in de markt. Ondernemen gaat niet primair om het verdienen van geld of de passie voor bouwen van een bedrijf. De ondernemer ziet simpelweg een gat in de markt en wil dat invullen. Entrepreneurschap is eerder geven dan nemen; het leveren van een unieke waarde voor de samenleving.

Grote bedrijven zijn niet bezig met de vraag hoe een product een marktrevolutie kan veroorzaken, maar willen het leven van hun klanten revolutionair verbeteren. Een product dat voor de klant of eindgebruiker het verschil maakt, zal uiteindelijk leiden tot financieel voordeel voor de entrepreneur. Om die reden zal het kopiëren van andermans ideeën nooit werken. Het starten van een bedrijf is geen gemakkelijke weg om geld te verdienen.

4. Neem tijd om na te den­ken

Actie is goed, passiviteit is fout: een dogma dat diep verankerd is in onze cultuur. We zijn daardoor geneigd om al onze dagen vol te plannen met activiteiten. Maar soms is het tegenovergestelde veel effectiever. Zoals de Amerikaanse oud-president Abraham Lincoln ooit zei: “Als ik acht uur zou hebben om een boom om te hakken, zou ik zes uur besteden aan het slijpen van de zaag.”

Veel succesvolle ondernemers worden elke ochtend vroeg wakker. Ze denken na, maken plannen en ontwikkelen een strategie en doel voor de rest van de dag. Ondernemers hebben tijd nodig om zaken te overdenken, dingen te verzinnen die nog niet bestaan, ideeën te testen en onbekende markten te verkennen. De grootste uitdaging voor een ondernemer is niet een gebrek aan middelen, maar een gebrek aan weloverwogen focus.

5. Durf te vra­gen

Goede ondernemers begrijpen dat je voor succes mensen nodig hebt. Bedrijven hebben hulp van buitenaf nodig om toegang te krijgen tot geld, connecties, wijsheid, klanten en partners. Hoe kun je anderen zover krijgen dat ze je helpen? Door het ze te vragen. De kunst van het vragen vormt in zekere zin de basis van het succes. Omgekeerd geldt: zonder vragen zal er zelden iets groots gebeuren.

GorkumNext verbindt ambitieuze ondernemers aan ervaren mentoren uit de regio om samen sterker te worden, te groeien en daarmee onze regionale economie te stimuleren. Voor een beter werk- én leefklimaat. Durf te vragen om die begeleiding die je nu nodig hebt. Meld je nu aan als deelnemer bij GorkumNext! 

Bron : https://www.ikgastarten.nl/marketing-en-verkoop/netwerken/5-geheimen-van-succesvolle-ondernemers